Szkółka tenisowa

Regulamin szkoły tenisa KT Spójnia Górna ma na celu określenie zasad działania szkoły i uczestnictwa w zajęciach szkółki tenisowej. Uczestnictwo w zajęciach szkółki tenisowej KT Spójnia Górna równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

1. Obowiązki KT Spójnia Górna wobec Uczestników szkółki tenisowej:


• Ustalenie i przeprowadzenie treningów w wyznaczonych terminach i określonych godzinach.
• Zapewnienia sprzętu i pomocy treningowych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć (z wyłączeniem rakiet tenisowych).
• Zapewnienia opieki nad Uczestnikami podczas zajęć szkółki tenisowej przez wyszkolonego instruktora oraz zapewnienia zastępstw, jeśli trener nie może stawić się na zajęcia, jak również zaproponowanie innych terminów do odrobienia zajęć dla Uczestników, którzy nie mogli stawić się z pewnych przyczyn w zajęciach swojej grupy.
• Informowania Klienta drogą telefoniczną lub elektroniczną z odpowiednim wyprzedzeniem (przynajmniej 24 h) o ewentualnych zmianach terminu lub miejsca prowadzenia zajęć.
• Wystawiania faktur VAT na życzenie Klienta.

2. Zasady uczestnictwa w grupach:

• Dłuższa niż dwutygodniowa nieobecność Uczestnika wskutek choroby może zostać uwzględniona przy opłacie za następny miesiąc, o ile zostanie zgłoszona do Koordynatora szkółki tenisowej przed nieobecnością. Rozliczenie z tego tytułu nastąpi w kolejnym miesiącu.
• Opłata miesięczna za zajęcia ma formę abonamentu, jest stała i dotyczy wszystkich Uczestników zajęć.
• W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach Klub nie zwraca opłaty za zajęcia.
• W przypadku, gdy zajęcia nie odbyły się z winy Klubu – termin odbioru wyznacza KT Spójnia Górna w porozumieniu z uczestnikami grupy.
• KT Spójnia Górna zastrzega sobie prawo do zmiany kortu, na którym prowadzone są zajęcia.
Opłata za godzinę zajęć w grupie wynosi 75 PLN. W przypadku czterech treningów w miesiącu płatność wynosi 300 PLN / pięciu treningów 375 PLN.

W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) Uczestnicy szkółki tenisowej KT Spójnia Górna mogą korzystać bezpłatnie z kortów na grę między sobą w godzinach 10-15 od poniedziałku do piątku.

3. Zasady płatności

• Płatności dokonywane są z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
• Płatności można dokonać przelewem na konto :

TENNIS WAY 05 1750 0012 0000 0000 2029 7069 , z dopiskiem „Imię Nazwisko Dziecka”

lub gotówką w Recepcji Klubu.
• W przypadku braku płatności za abonament KT Spójnia Górna zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia Uczestnika na zajęcia szkółki tenisowej.

5. Kontakt:

Wszystkie nieobecności w zajęciach należy zgłaszać SMS-em na nr tel 795-919-923 nie później niż do godziny 20:00 w poprzedzający nieobecność. W celu ustalenia terminu odrobienia zajęć prosimy o kontakt telefoniczny do Koordynatora Szkółki Tenisowej KT Spójnia Górna Jarosława Cygowskiego pod nr tel kom 795-919-923.