Usprawnienia na kortach

30.10.2014

Po koniec października zakończono mocowanie dodatkowej siatki do balonów. Tył kortów o numerach numerach 1–5, na całej ich szerokości, został osłonięty siatką zapobiegającą wpadaniu piłek pod dotychczasową osłonę. Mamy nadzieję, że to uchroni piłki tenisowe przed zniszczeniem.